ERSTE PÉNZPIACI ALAP
ISIN: HU0000702006
Erste Alapkezelő Zrt.2001. 01. 11.
Viola Zsolt2018. 06. 22.
pénzpiaci alap38.313.133.379 Ft
HUF2,2413 Ft
Hazai300 HUF
mérsékelt300 HUF
likvidT nap
Az Alapkezelõ célja olyan értékpapíralap létrehozása, mely eszközeit olyan EGT-állam vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírokba, EGT állam vagy az OECD tagállama által garantált értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe és ezek repo ügyleteibe, illetve bankbetétbe fekteti.
 
Az Alapkezelõ biztonságos, likvid (bármikor könnyen hozzáférhetõ) megtakarítási formát akar nyújtani, mely a befektetõknek kiegyensúlyozott hozamot ad. Az Alapkezelõ befektetési irányelvként szem elõtt tartja, hogy az Alap portfoliójának átlagos hátralévõ futamideje (duration) ne haladja meg az félévet. A befektetõk az Alap segítségével stabil és folyamatos értéknövekedést érhetnek el úgy, hogy befektetett pénzéhez és hozamaihoz bármikor hozzájuthatnak.
 
Az Alap befektetései során az elõbbiekben meghatározott befektetési univerzumon belül a pénzpiaci eszközökre, a bankbetétekre, illetve a Magyar Állam által kibocsátott vagy garantált értékpapírokra kíván fókuszálni. Az Alap a törvényi szabályozásnak megfelelõen fedezeti célú származtatott ügyletet köthet, amely a portfólió hatékony kezelésének célját szolgálja, a devizában denominált befektetések devizaárfolyam kockázatát Magyar Forintra fedezi.
 

1 Harmadik féllel történő elszámolásból és a befektetési jegyek elszámolási sajátosságaiból adódóan esetenként eltérés lehetséges. Kérjük tekintse meg aktuális díjjegyzékünket!

    Kérjük, olvassa el a jogi nyilatkozatot!
Havi portfóliójelentés
Féléves jelentés
Éves jelentés
Kiemelt Befektetői Információk
Teljes tájékoztató
Kezelési Szabályzat