BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP
ISIN: HU0000701560
Budapest Alapkezelő Zrt.1998. 05. 27.
Bebesy Dániel2018. 12. 07.
rövid kötvényalap762.460.155 Ft
HUF1,9244 Ft
Európa1.25%. max. 2000 HUF
számottevődíjmentes*
rövidtávT+3 nap

 Az alap befektetési célja, hogy elsõsorban a közép - kelet európai régió kötvénypiacán rövidebb lejáratú kötvényekbe fektetve a Magyarországon elérhetõ eurós betéti kamatoknál szignifikánsan magasabb hozamban részesítse a befektetõket. Az alap a közép - kelet európai régió mellett diverzifikációs céllal más régióban is befektethet. Az alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A kötvényeken túl eseti jelleggel az alapban devizás betétek is helyet kaphatnak. Az alapban nem csak euróban denominált eszközök szerepelnek, azonban devizás fedezések miatt az összesített devizás kitettség eurós.

Az Alap elsõsorban azon befektetõk számára kínál befektetési lehetõséget, akik mérsékelt kockázatú euró befektetési lehetõséget keresnek.

Az alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók és visszaválthatók. Minden munkanap forgalmazási nap, kivétel azok a munkanapok, amelyekre a forgalmazó – a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen – forgalmazási szünnapot hirdet ki. Az alap újrabefektetõ, a felhalmozott kamatokat, osztalékot újrabefekteti. Az Alap földrajzi vagy iparági specifikációval nem rendelkezik. Az alap nem rendelkezik referenciai indexszel. Az alap - az európai jogharmonizációnak megfelelõen - ÁÉKBV (európai alap).

* 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9%

1 Harmadik féllel történő elszámolásból és a befektetési jegyek elszámolási sajátosságaiból adódóan esetenként eltérés lehetséges. Kérjük tekintse meg aktuális díjjegyzékünket!

    Kérjük, olvassa el a jogi nyilatkozatot!
Havi portfóliójelentés
Féléves jelentés
Éves jelentés
Kiemelt Befektetői Információk
Teljes tájékoztató
Kezelési Szabályzat