OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP
ISIN: HU0000706361
OTP Alapkezelő Zrt.2008. 05. 09.
Büki András2018. 06. 19.
abszolút hozamú alap23.284.485.189 Ft
HUF3,8842 Ft
Emerging1.50%
magasdíjmentes
hosszútávT+3 nap

Az OTP EMDA Származtatott Alap célja, hogy aktív befektetési politikával, elsõsorban feltörekvõ piaci kötvényekkel, kamatokkal, devizákkal és ezek származtatott termékeivel a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el.

A befektetés tárgyát képezõ, figyelembe vehetõ pénzügyi eszközök fõ kategóriái: állampapírok, bankbetétek, repó és fordított repó ügyletek, jelzáloglevelek, egyéb hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok, pénzpiaci eszközök, átváltható kötvények, részvények, egyéb külföldön kibocsátott értékpapírok, deviza, származtatott eszközök, más befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok.

1 Harmadik féllel történő elszámolásból és a befektetési jegyek elszámolási sajátosságaiból adódóan esetenként eltérés lehetséges. Kérjük tekintse meg aktuális díjjegyzékünket!

    Kérjük, olvassa el a jogi nyilatkozatot!
Havi portfóliójelentés
Féléves jelentés
Éves jelentés
Kiemelt Befektetői Információk
Teljes tájékoztató
Kezelési Szabályzat