ERSTE EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP
ISIN: HU0000706007
Erste Alapkezelő Zrt.2007. 11. 14.
Viola Zsolt2019. 01. 18.
rövid kötvényalap€ 50.333.234
EUR€ 1,1099
Globális1 EUR
alacsony1 EUR
rövidtávT nap

Az Alapkezelõ célja olyan értékpapíralap létrehozása, mely eszközeit elsõsorban EGT-állam vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírokba, EGT-állam vagy az OECD tagállama által garantált értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe és ezek repo ügyleteibe, illeAz Alapkezelõ célja olyan euróban befektetõ értékpapíralap létrehozása, mely eszközeit elsõsorban EGT-állam vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírokba, EGT-állam vagy az OECD tagállama által garantált értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe és ezek repo ügyleteibe, illetve bankbetétbe fekteti.

Az Alapkezelõ biztonságos, likvid (bármikor könnyen hozzáférhetõ) megtakarítási formát akar nyújtani, mely a befektetõknek kiegyensúlyozott hozamot ad. Az Alapkezelõ befektetési irányelvként szem elõtt tartja, hogy az Alap portfoliójának átlagos hátralévõ futamideje (duration) ne haladja meg a 2 évet. Az Alap befektetései során az elõbbiekben meghatározott befektetési univerzumon belül a Magyar Állam által kibocsátott vagy garantált euróban denominált értékpapírokra, illetve euró pénzpiaci eszközökre és euró bankbetétekre kíván fókuszálni.

Felhívjuk a befektetõk figyelmét, hogy az Alapot, nem javasoljuk rövidtávú likviditás elhelyezésére. Az Alap a törvényi szabályozásnak megfelelõen fedezeti célú származtatott ügyletet köthet, a devizában denominált befektetések devizaárfolyam kockázatát Euróra fedezi.

Az Alap devizaneme Euró. Ez az Alap adott esetben nem megfelelõ olyan befektetõk számára, akik 6 hónapon belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

 

1 Harmadik féllel történő elszámolásból és a befektetési jegyek elszámolási sajátosságaiból adódóan esetenként eltérés lehetséges. Kérjük tekintse meg aktuális díjjegyzékünket!

    Kérjük, olvassa el a jogi nyilatkozatot!
Havi portfóliójelentés
Féléves jelentés
Éves jelentés
Kiemelt Befektetői Információk
Teljes tájékoztató
Kezelési Szabályzat