Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatója folyamatos forgalmazás szünnapjáról

2018.03.01. 10:35 • Hozam Plaza közzététel

R E N D K Í V Ü L I   K Ö Z Z É T É T E L

az Erste Alapkezelõ Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégû befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2018. március 10. napján történõ szüneteltetésérõl

Az Erste Alapkezelõ Zrt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelõikrõl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetõket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégû befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2018. március 10-én (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.

Az Alapkezelõ felhívja a befektetõk figyelmét, hogy a fentieknek megfelelõen az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.

A befektetési jegyek forgalmazása 2018. március 12-én (hétfõn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Az Alapkezelõ felhívja a Tisztelt Befektetõk figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minõsül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelõzõen felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidõ számításakor a szüneteltetés idõtartama figyelmen kívül marad.

Budapest, 2018. március 1.


Erste Alapkezelõ Zrt.

Kapcsolódó alapkezelő:

Keresés közzétételeink közt
Teljes lista
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás