Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásáról

2018.03.07. 11:25 • Hozam Plaza közzététel

Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelõ Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégû befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2018. március 10. napján történõ szüneteltetésérõl (2018.03.01.)

Az Erste Alapkezelõ Zrt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelõikrõl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetõket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégû befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazásavalamennyi forgalmazási helyen2018. március 10-én (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.

Az Alapkezelõ felhívja a befektetõk figyelmét, hogy a fentieknek megfelelõen az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.

A befektetési jegyek forgalmazása 2018. március 12-én (hétfõn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Az Alapkezelõ felhívja a Tisztelt Befektetõk figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minõsül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelõzõen felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidõ számításakor a szüneteltetés idõtartama figyelmen kívül marad.

Kapcsolódó alapkezelő:

Keresés közzétételeink közt
Teljes lista
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás