Erste Ingatlan Alap

Árfolyamalakulás

Utolsó árfolyam
2.4856(2020.03.26.)
Alap devizaneme
HUF
Alapkezelő
ISIN
HU0000703160
Bef. politika
Kategória
Kockázat
Mérsékelt
Időtáv
Középtáv, Hosszútáv
Földrajzi kitettség
Ágazat
Nettó eszközérték
499 237 590 012 HUF
Indulás
2004.03.30.
Elszámolás
Vételi: T+1 nap; Visszaváltási: T+3 nap
Vételi jutalék
0.35%, min. 500 HUF
Visszaváltási jut.
0.5%, min. 500 Ft, max. 5000 Ft. Éven belüli visszaváltás esetén plusz 2%

Teljesítmény

Hozamok
Aktuális év0.57%
3 havi0.63%
6 havi1.32%
1 éves2.57%
3 éves2.36%
5 éves2.51%
10 éves4.18%
Indulástól5.86%
Egyéb mutatók
1 éves szórás0.01%
5 éves szórás0.01%
1 éves volatilitás0.18%
3 éves volatilitás0.2%
5 éves volatilitás0.17%

Bemutatás

Az Alapkezelő célja olyan ingatlanalap létrehozása, amely hosszú távon stabil tőkenövekedést biztosít befektetői számára. Az Alapkezelő az Alap tőkéjének jelentős részét olyan ingatlanokba kívánja befektetni, melyek stabil jövedelmet biztosítanak. Ennek megfelelően az Alap legfontosabb befektetési célpontjai olyan jó műszaki állapotú ingatlanok, melyek hosszú távú bérleti szerződésekkel hasznosíthatóak, a potenciális bérlők stabil multinacionális cégek, és az ingatlanok területi elhelyezkedése is megfelelő. Az Alapkezelő az ingatlan-befektetések terén az irodaházakat és élelmiszerkiskereskedelmi tevékenységet folytató áruházláncokat helyezi előtérbe, azonban a földrajzi és szektoronkénti diverzifikációra is ügyel. Az Alapkezelő célja, hogy az ingatlanbefektetések és a likviditás egyensúlya fennálljon és ennek érdekében törekszik arra, hogy az Alapban a likvid és az ingatlaneszközök súlya ne térjen el túlzottan egymástól. Az Alap likvid eszközeit ennek megfelelően az EGT-állam vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírokba, ezen államok által garantált, valamint az MNB, az Európai Központi Bank, illetve az OECD vagy az EGT más tagállamának jegybankja által kibocsátott vagy garantált értékpapírokba, jelzáloglevelekbe, pénzpiaci eszközökbe, és ezek repo ügyleteibe, bankbetétbe illetve befektetési jegybe fekteti.

Az Alap származtatott ügyleteket fedezeti célból alkalmazhat. Az Alap devizaneme magyar forint, a fedezeti célú ügyletek kötése az Alap portfóliójában megtalálható eszközök devizakockázatának csökkentését szolgálja.

Az Alapkezelő az Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során felső korlátot, forgalmazási maximumot határoz meg. A forgalmazási maximumot az Alapkezelő az Alap által kibocsátott, 2019. május 15. napján forgalomban lévő Befektetési jegy darabszámban határozza meg. A Befektetési jegyek ismételt forgalomba hozatalára addig nem kerül sor, ameddig a Befektetési jegyek darabszáma a forgalmazási maximumként megállapított Befektetési jegy darabszámhoz mérten 2.000.000.000 (azaz kettőmilliárd) darab Befektetési jegy darabszámmal nem kevesebb.

Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási maximuma: 225.372.628.491 darabszámú befektetési jegy.


Minden közzététel

Kapcsolódó közzétételek

A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.

A kategória top alapjai 1 éves hozam alapján


Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás