Adózás

Hozam Plaza Egyszerűen

A befektetési jegyek esetében elért hozam, valamint a beváltás, visszaváltás, átruházás során elért bevétel az Szja. törvény 65.§-a szerinti kamatjövedelemnek minősül és Magyarországon 2016. január 1-jétől az elért jövedelmet 15% mértékű adó terheli, míg a 2015. december 31-ig elért jövedelemre továbbra is a 16%-os adókulcs vonatkozik. Amennyiben az értékesítésre, hozam, kamat kifizetésére a törvény szerinti kifizetőn keresztül kerül sor, e kifizető az adót ügyletenként állapítja meg, vonja le és fizeti meg és a magánszemélynek az adóbevallásában nem kell feltüntetnie.

Magyarországon a kamatjellegű bevételeket a kamatadón felül további 6%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) terheli. Kivételt képez ez alól, olyan befektetési alap által teljesített kifizetés, mely portfoliója 80%-ban EGT-állam által kibocsátott, forintban denominált hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és az uniós jogi aktusban megállapított tőkepiaci felügyelet hatálya alatt áll. Fontos, hogy a fenti feltétel az értékpapír tulajdonban tartásának időszakában mindvégig fennálljon.

Külföldi illetőségű magánszemély befektetőkre a fenti szabályok vonatkoznak azzal a különbséggel, hogy a kifizető a magánszemély adóilletősége szerinti külföldi állam által kiállított illetőségigazolás birtokában, a kettős adóztatást elkerülő egyezmények alapján, ennek hiányában az Szja. törvényben foglaltak szerint állapítja meg adólevonási kötelezettségét és az adó mértékét. Az Európai Unió Magyarországon kívüli tagállamában adóilletőséggel rendelkező magánszemély esetében a kamatjövedelem esetében a kifizetőnek adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn azzal, hogy ebben az esetben adólevonásra - a vonatkozó uniós aktusokban foglalt kivétellel – nem kerül sor. Olyan külföldi magánszemély esetében továbbá, amelynek illetősége szerinti állammal Magyarországnak nem áll fenn kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, a kamatjövedelem után 15%-os adót kell a törvény szerinti kifizetőnek minősülő szervezetnek levonnia.

 

Adómentes pénzhozam – Hozam Plaza Tartós Befektetési Számla (TBSZ)
 
A Tartós Befektetési Számla (TBSZ) számlán, forintban nyilvántartott befektetések hozamai, a számlanyitás évét követő 3 év elteltével 10%-kal, 5 év után 0%-kal adóznak szemben a normál számlán nyilvántartott befektetések hozamai után fizetett 15%-os adóval. 

TBSZ számláról bővebb információt  a bal oldali menüből, vagy innen érhet el.

 

Hozam Plaza Nyugdíj-előtakarékossági Számla

A Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ-R) jelenleg az egyetlen olyan nyugdíj célú megtakarítási lehetőség, ahol Ön döntheti el, hogy megtakarítása pontosan milyen értékpapírokba kerüljön. A NYESZ-R számla emellett állami támogatást is élvez: a számlán elhelyezett összeg egy része (20%-a, de legfeljebb 100.000 Ft) visszaigényelhető az adóév végén, ezzel is növelve a számlán tartott pénzét. Ráadásul, amennyiben Ön a nyugdíj korhatár eléréséig nem vesz ki pénzt NYESZ-R számlájáról, a befektetései kamatadó–mentességet is élveznek!

NYESZ-R számláról bővebb információt a bal oldali menüből, vagy innen érhet el.

Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás