TBSZ számla

Hozam Plaza Egyszerűen

MI AZ A TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA?

A tartós befektetési számla (TBSZ) lényege, hogy a befektetéseire vonatkozó 15%-os kamat- és árfolyamnyereség adóra, a 6%-os egészségügyi hozzájárulásra, valamint az osztalékadóra vonatkozó adófizetési kötelezettség kedvezőbbé tehető, ha a TBSZ-en helyezi el befektetését, megtakarítását és e számlájáról nem vesz ki a megnyitás évét követő 3-5 évig.

Az adó mértéke, ha a befektető a befizetés évét követő:

  • 3. év végéig a befektetett összegből nem vesz ki, úgy a növekmény kedvezően adózik (10%-os adókulcs)
  • 5. év végéig a befektetett összegből nem vesz ki, úgy a növekmény nem adózik (0%-os adókulcs)

A számlanyitás évét követő 3. év vége előtti kivét esetén kedvezményes adózás nem vehető igénybe, a növekmény után 15%-os adót kell fizetnie.

Kivét esetében a teljes számla megszűnik - kivéve ha az a számlanyitás évét követő 3. év végén történik.

2017. január 1-től hatályát veszti az Egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 3/A §-a. A változás értelmében megszűnik a belföldi magánszemély 6 százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége, mely korábban a 2013. augusztus 1-jét követően megkötött és a hároméves lekötési időszak utolsó napját megelőzően megszüntetett tartós befektetési szerződések lekötési hozamát terhelte.

A TBSZ-en elhelyezendő összeg csak a számlanyitás évében növelhető (minimum nyitóösszeg: 25.000,- Ft), azonban minden évben új számla nyitható.

 

A TBSZ MŰKÖDÉSE: BEFIZETÉS ÉS KIFIZETÉS

TBSZ nyitására minden évben van lehetőség. A nyitás évét gyűjtőévnek hívjuk. A gyűjtőévben (0. évben) befizetett összeg az ezt követő 3. év elteltével kedvezményes adózással (10%), míg a gyűjtőévet követő 5. év elteltével adómentesen hozzáférhető.*

A gyűjtőévet követő 5. év leteltével lehetőség nyílik arra is, hogy a TBSZ-en elhelyezett befektetésére vonatkozó kedvezményes adózás további 3, illetve 5 évre fennmaradjon. Ebben az esetben a gyűjtőévet követő 5. év elteltével elért növekmény teljes összege tőkésedik és csak az ezt követő hozamokra, nyereségre kell a TBSZ-re vonatkozó adókulcsokat alkalmazni. (Tehát e futamidő hosszabbítás esetében nincs újabb gyűjtőév, azonban további befizetés ekkor e befektetése tekintetében nem eszközölhető). Ebben az esetben a gyűjtőévet követő 5. év végén fennálló állomány úgy tekintendő, mint az ezen évben nyitott TBSZ-re befizetett összeg. **

 

Befizetés a számlára

Az adott évi Tartós Befektetési Számlára befizetni (átutalni, átvezetni) csak a nyitás évében lehet (gyűjtőév), és a nyitáshoz legalább 25.000 Forint szükséges. Ezen kívül a gyűjtőévi befizetések nagyságára és ütemezésére vonatkozó megkötés nincs.
A számlára forint és deviza is elhelyezhető, és a számlán forint és deviza alapú befektetésekre is lehet megbízást adni.

 

Kifizetés a számláról

A TBSZ-ről először a nyitás évét követő 3. év végén lehet kifizetést kérni úgy, hogy az ne eredményezze a számla megszűnését és a kapcsolódó kedvezményes adólehetőségektől való elesést. Ilyenkor az Ügyfél nyilatkozhat, hogy a teljes összeget vagy csak részösszeget szeretné felvenni. Teljes összeg esetén a számla megszűnik, és a befektetések teljes nyeresége után kell megfizetni a 10%-os adót. Részösszeg kifizetése esetén, a kifizetett összeg arányos növekményére kell a 10%-os adót megfizetni, és legalább 25.000 forintnak kell a számlán maradnia. A ki nem fizetett rész további 2 évre meghosszabbodik. A kifizetett részt a nyitás évét követő 4. év január 1-jével átvezetjük az Ügyfél normál számlájára.

A nyitás évét követő 5. év utolsó napján a teljes összeg kifizetésével és a számla megszüntetésével az Ügyfél adómentesen juthat hozzá megtakarításához.
A fentiektől eltekintve a TBSZ nyitásától kezdve bármekkora összeg kerül is kifizetésre vagy átvezetésre / átutalásra / transzferálásra, az a számla megszüntetését is jelenti egyben.

 

ADÓZÁS

A TBSZ-en elhelyezett eszközökön elért nyereség után egységes, a számlanyitástól eltelt idő hosszától függő mértékű adó-és járulékfizetési kötelezettség merül fel, függetlenül attól, hogy az eszközök egyébként kamatadó, árfolyamnyereség-adó vagy osztalékadó hatálya alatt állnak.

Amennyiben adókötelezettség keletkezik, az Ügyfélnek (adózónak) kell az adott évre vonatkozó adóbevallásában megállapítani, bevallani és megfizetni az adót, a számlavezető adót nem von le.

A tartós befektetésből származó jövedelemről, a tartós lekötés napjáról, valamint a lekötési időszak megszűnésének vagy megszakításának napjáról a jövedelem keletkezésének adóévét követő év február 15-éig küldünk igazolást.

Az osztalékról az osztalékfizetést megelőzően értesíteni kell a kibocsátót, hogy a jövedelemből nem kell az osztalékadót levonnia.

*A 2013-es gyűjtőévben elhelyezett összeg 2018 leteltével, 2019. január 1-én adómentesen elvihető.

Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás