Befektetési szótár


Találatok száma: 9

Dematerializáció

Az értékpapírok nem materiális formája, amikor pusztán elektronikus jelként élnek tovább. Vannak országok, ahol meg lehetett maradéktalanul valósítani (pl. Dánia), de sok helyen, még idegenkednek tőle a befektetők.

Dematerializált értékpapír

Fizikailag nem, csak értékpapírszámlákon, digitális jelként létező értékpapír.

Dematerializált formában előállított állampapír

Az értékpapír fizikai formában nem kerül kinyomtatásra, hanem elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyílvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adatként létezik. A Magyar Államkötvény és a Diszkont Kincstárjegy dematerializált kibocsátása esetén a KELER a forgalmazók tulajdonában lévő értékpapírokat "A" típusú központi értékpapírszámlán, a forgalmazók ügyfeleinek értékpapírjait "B" típusú központi értékpapírszámlán tartja nyilván. Az ügyfél értékpapírja, mint elektronikus jel egyrészt a KELER központi értékpapírszámláján, másrészt az ügyfél által megbízott számlavezetonél lévő értékpapírszámláján található meg, mely számlák egyenlegének meg kell egyeznie egymással.

Derivatív termék

Származtatott (határidős, opciós) termék.

Devalváció (leértékelés)

A pénz árfolyamának csökkentése a többi valutához lépest.

Devizakülföldi

A 2001. évi CXX. törvény I. Fejezetének 25. pontja szerint: a) a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet, b) a vállalkozás és a szervezet - jogi formájától függetlenül -, ha székhelye külföldön van, a devizabelföldi c) vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe, c) a devizakülföldinek a belföldön lévő képviselete, d) a vámszabadterületi társaság, e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabad területen létesítették, illetve ott működik, stb.

Diszkont kincstárjegy (DKJ)

Az államadósság fedezésére kibocsátott kincstárjegy-fajta. Magyarországon a Magyar Államkincstár Államadósság Kezelő Központja bocsátja ki a Magyar Állam nevében. A Diszkont Kincstárjegy egy évnél rövidebb futamidejű állampapír, mely kamatot nem fizet, hanem a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron kerül forgalomba, lejáratkor pedig a névértéket fizeti vissza. A diszkont összege a névérték és a vételár közötti különbség. Jelenleg három különböző: 3, 6 és 12 hónapos futamidővel kerülnek elsődleges piaci értékesítésre, de tekintve az állampapír aktív másodpiaci forgalmát egy éven belül lényegében bármilyen hátralevő futamidővel megvásárolható.

Diverzifikáció (kockázatmegosztás)

Az alap kezelője a kockázatok mérséklése érdekében a befektetőktől összegyűjtött vagyont egyszerre többféle típusú és kockázatú eszközbe fekteti.

Duration

Kötvények hátralévő átlagos futamideje. A kötvény egyes kifizetéseinek jelenértéken számított relatív értékével súlyozzuk a kifizetési időpontokat. A durationt, mint az egyes kötvények kamatlábérzékenységét kifejező mutatót használják.
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás