Befektetési szótár


Találatok száma: 14

E nap

A társasági esemény (pl: közgyűlés, osztalék) napja.

EBIT

Earnings Before Interest and Taxes: adózás, kamatfizetés, és rendkívüli tételek előtti eredmény (üzemi eredmény).

EBITDA

EBIT + Depreciation and Amortization: Adott negyedévvel záródó időszak halmozott üzemi eredménye+elszámolt értékcsökkenés

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam)

Az alap nettó eszközértéke elosztva a forgalomban lévő befektetési jegyek darabszámával. Minden tranzakció ezen az árfolyamon történik. A T napon érvényes nettó eszközértéket a letétkezelő T+1 napon kalkulálja és teszi közzé.

Egyedi kockázat

Az értékpapír vagy származtatott ügylet esetén az ügylet alapját képező értékpapír egyedi jellemzőihez kapcsolható árfolyamváltozás kockázata.

Elszámolóház (klíringház)

A tőzsdei ügyletek elszámolását végző intézmény, Magyarországon a KELER Rt.

Értékpapír

Okirat, amely tulajdonjogot (részvény), hitelviszonyt (kötvény), vagy dologi jogot (közraktárjegy) testesít meg, úgy hogy e jogot az értékpapír nélkül sem gyakorolni, sem átruházni, sem bizonyítani nem lehet. Az értékpapír lehet névre, vagy bemutatóra szóló. Értékpapírnak minősül minden, amit a törvényalkotó ezzel a címkével ruház föl, de általánosságban pénzhez, vagyonhoz kapcsolódó jogok megtestesülései.

Értékpapír kód (ISIN-azonosító)

Pusztán technikai okokból, a KELER Rt. leoszt egy kódot (ISIN-azonosító) minden Magyarországon kibocsátott értékpapírra.

Értékpapíralap

Olyan befektetési alap, melynek portfólióját értékpapírok (kötvények, részvények, befektetési jegyek, stb.), bankbetétek és egyéb pénzügyi eszközök (például: határidős ügyletek, opciók) alkotják.

Értékpapírsorozat

Az azonos típusú, azonos jogokat megtestesítő értékpapír egy meghatározott időpontban kibocsátott teljes mennyisége, illetve az eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok valamely későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes mennyisége, azonos ISIN kód mellett.

Értékpapírszámla

A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás (olyan, mint egy bankszámla, csak pénz helyett értékpapírokkal).

Értékpapírszámla (egyéni)

A befektetési jegyekkel kapcsolatos értékpapírmozgások nyilvántartására szolgáló, a dematerializált értékpapírokról és a hozzájuk kapcsolódó jogokról az értékpapír tulajdonosa (befektető/ügyfél) számára vezetett nyilvántartás, amit a bank (értékpapírszámla-vezető) kezel.

Értékpapírtranszfer

Értékpapírok áthelyezése az egyik értékpapírszámláról egy másikra.

Eszközallokációs döntés

A befektetések diverzifikációja során a befektetésnek az eltérő kockázatot jelentő befektetési eszközök közötti (kötvények, részvények stb.) megosztása, az egyes befektetési eszközök arányának meghatározása.
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás