Befektetési szótár


Találatok száma: 25

Bázispont (bp)

Egy bázispont a százalékpont egy század része (1 bp=0.01 százalékpont). Az árfolyam megadásának a legkisebb egysége. Devizaárfolyamoknál 1 bázispont 0.0001 százalék, banki kamatoknál, kötvényárfolyamoknál és hozamoknál 0.01 százalék.

Befektetés- kezelői díj

A befektetési- kezelő társaságnak a portfólió folyamatos kezeléséért fizetendő díj. A befektetés- kezelői díjak jellemzően eszköz- alapúak ( az eszközök százaléka ), teljesítmény- alapúak ( egy referenciaindexhez viszonyított teljesítmény alapján ) vagy a kettő ötvözete, de más formában is megjelenhet.

Befektetési alap

Befektetési alapkezelő által működtetett vagyontömeg. Cél a minél magasabb megtérülés biztosítása a befektetési jegy tulajdonosainak. Befektetési terület szerint megkülönböztethetünk ingatlan (minimális saját tőke: 500 millió Ft) és értékpapír (minimális saját tőke: 100 millió Ft) alapokat, technikailag pedig nyílt, és a zárt végű alapokat.

Befektetési alap letétkezelési tevékenység

Pénzügyi szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezelő a befektetési alapkezelő megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának – ideértve az alap saját tőkéjének összegyűjtése céljából nyitandó letéti számlát is -, illetve értékpapír számlájának vezetését, valamint a befektetési jegyek eladásával, visszavásárlásával, a hozamok kifizetésével és a nettó eszközérték megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet és az alapkezelők sajátos ellenőrzését végzi.

Befektetési alap letétkezelő

A befektetési alap letétkezelési tevékenységet végző hitelintézet.

Befektetési alap saját tőkéje

- Az alap indulásakor: megegyezik a befektetési jegyek darabszámának és a jegyzés indulása előtti névérték szorzatával. - Az alap jegyzése során: ekkor a befektetők vagyonát az alap kezelője még nem fektetheti be, így annak értéke a jegyzés során változatlan. - Az alap működése során: a befektetések értéke a piaci folyamatok függvényében változik, így az alap saját tőkéje a befektetési alap mindenkori nettó eszközértékével azonos.

Befektetési alapkezelési tevékenység

A befektetési alapkezelő által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfoliójában lévő egyes eszközelemeknek (befektetési eszköz vagy ingatlan) a befektetési alapkezelő döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele.

Befektetési alapkezelő

Egy befektetési alap működtetésével megbízott cég. A tőrvények számos feltételt támasztanak, az alapkezelő cégek elé (alaptőke, személyi-tárgyi feltételek, stb) a befektetők védelme érdekében.

Befektetési Alapkezelők Országos Szövetsége (BAMOSZ)

Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetségét azzal a céllal, hogy képviseljék közös érdekeiket, megőrizzék a verseny tisztaságát és elősegítsék a további piaci fejlődést. A szövetség fő feladatai: - Érdekegyeztetés, érdekközvetítés és érdekképviselet. - Jogszabályok véleményezése és a jogszabályalkotás befolyásolása. - A befektetési alapok megismertetése, megfelelő közönség- és sajtókapcsolat (PR) kialakításán keresztül. - Információ gyűjtése a hazai piacról. - Szakoktatás támogatása. - Kapcsolatok kialakítása a hasonló külföldi szervezetekkel (szövetségekkel). - Szakmai ajánlások, közös elvek megfogalmazása, a versenyetikai szabályok kialakítása. Forrás: www.bamosz.hu

Befektetési bank (Investment bank)

A befektetési bankok fő tevékenységi területe a vállalati kötvény és részvénykibocsátások szervezése és lebonyolítása. Persze mindez együtt jár pénzügyi elemzések készítésével, tanácsadással, és egy sor pénzügyekhez kapcsolódó tevékenységgel. Legismertebb képviselőik: Merrill Lynch, Salomon Brothers, Goldman Sachs

Befektetési jegy

A befektetési alap által kibocsátott értékpapír, vagyoni jogokat biztosít az alap értékeire. Tőzsdén, csak a zárt végű alapok jegyei foroghatnak.

Befektetési jegy

Befektetési alap nevében (javára és terhére) - meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír.

Befektetési jegy folyamatos forgalmazása

A nyíltvégű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyeknek a befektetési alap nevében történő folyamatos forgalomba hozatala és visszaváltása.

Befektetési politika

A befektetési politikát minden egyes kezelt alapra vonatkozólag a befektetési alapkezelő alakítja ki és alkalmazza befektetési döntéseinek meghozatalában. A kezelési szabályzatban bemutatott befektetési politika részletesen leírja, hogy az alap kezelője milyen elvek és stratégia alapján kezeli a befektetők alapban lévő vagyonát.

Befektetett eszközök

A vállalkozás olyan eszközei, melyek várhatóan egy éven túl szolgálják a társaság tevékenységét.

Befektetett pénzügyi eszközök

Olyan más vállalkozásokban szerzett részesedés, vagy pénzkihelyezés, mely várhatóan egy évnél hosszabb ideig szolgálja a társaság céljait.

Befektető

Az a személy, aki a befektetési szolgáltatóval, befektetési alapkezelővel, árutőzsdei szolgáltatóval, vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja.

Bemutatóra szóló értékpapírok

Az értékpapíroknak azon formája, amely érvényesítéséhez csak maga a dokumentum szükségeltetik.

Benchmark (Referencia index)

A befektetési alap befektetési politikájának megfelelően kiválasztott, referencia portfólió teljesítményét reprezentáló értékpapír-piaci index vagy indexkombináció. Ennek az indexnek (vagy indexkombinációnak) a teljesítményét meghaladó hozam elérése az alapkezelő célja.

BÉT

Budapesti Értékpapírtőzsde. 1990-ben alapult, és azóta is Magyarország egyetlen értéktőzsdéje. Legfőbb szervei: Közgyűlés, Tőzsdetanács, Tőzsdetitkárság, Etikai Bizottság, Felügyelő Bizottság, Választottbíróság, és szakmai bizottságok (Kibocsátói, Kereskedési, és Elszámolási). Indexe: BUX. Jelenleg három szekciója van: Részvény: itt részvényekre, befektetési jegyekre, vállalati kötvényekre, és kárpótlási jegyre lehet azonnali üzleteket kötni; Állampapír: állampapírokkal kereskednek; és Származékos: tőzsdei termékekre lehet határidős, és opciós ügyleteket kötni. Bővebben: www.bet.hu.

BEVA

Befektető-védelmi alap, befektetők kártalanítására (max egy millió Ft-ig) esetleges brókercég csődök esetére.

Blue Chip

Eredetileg az IBM (innen a Blue) részvényeit hívták így, ma a tőzsdék leglikvidebb (mindig nagy forgalmú), és legnagyobb kapitalizációjú papírjainak gyűjtőneve. Szűken értelmezve a BÉT-en a következők: Matáv, Mol, OTP, Richter.

Bruttó Hozam

Az eszközöknek az adott időszak alatt felmerül minden tranzakciós költséggel csökkentett hozama.

BUBOR

Budapest Interbank Offered Rate. Budapesti bankközi, referencia jellegű (ehhez viszonyítják az egyes hiteleket, pl: BUBOR +30 bázispont) kínálati kamatláb.

BUX

A budapesti részvénypiac mozgását jellemző mutató, 1992-ben indították, bázisértéke visszamenőleg 1,000 ponton került meghatározásra 1991 január első kereskedési napjának árfolyamain.
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás