Kategóriák

Befektetési alap akadémia

A befektetési alapokat többféle szempontrendszer alapján csoportosíthatjuk. 

Aszerint, hogy mibe fektetik az általuk összegyűjtött pénzt, vannak értékpapíralapok és ingatlanalapok. Az értékpapíralap vagyonát döntően értékpapír- vagy pénzjellegű befektetések alkotják. Az ingatlanalapok pedig elsősorban iroda- és lakásingatlanokba, ipari és telekingatlanokba fektetnek be, de működhetnek az ingatlanfejlesztés területén is. 

Az értékpapír-alapokat további csoportokba soroljuk, aszerint, hogy milyen jellegű, milyen futamidejű értékpapírokba fektet az alap: 
pénzpiaci alapok, amelyek olyan pénzpiaci eszközökbe (pl. bankbetét), illetve rövid futamidejű állampapírokba fektetnek be, amelyek átlagos hátralévő futamideje nem több mint egy év; 
kötvényalapok, amelyek kötvény jellegű értékpapírokba (állampapírokba és vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe) fektetnek be; 
részvényalapok, amelyek zömmel különféle részvényeket vásárolnak; és 
vegyes alapok; amelyek portfoliója egyaránt tartalmaz kötvényeket és részvényeket. 

Léteznek speciális értékpapír-alapok is: 
index-alapok (amelyek az egyes tőkepiaci indexeknek megfelelő összetételű portfoliót tartanak); 
alapok alapja (kizárólag más alapok befektetési jegyeit veszi); 
származtatott ügyletekbe fektető alapok (olyan ügyletekbe fektetnek, amelyek kimenetele egy másik piaci eszköz árfolyammozgásának függvénye). 

Az alapok a befektetési jegyeik likviditása (visszaválthatósága) szempontjából is besorolhatók. Egy nyíltvégű alap befektetési jegyét bármikor megvehetjük vagy visszaválthatjuk. A zártvégű alapok esetében visszaváltásra csak a futamidő lejártával kerülhet sor. Ez esetben a likviditást a tőzsdére történő kötelező bevezetés biztosítja. 

Az érvényes hazai besorolást lásd BAMOSZ-kategóriák címszó alatt.

Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás