Befektetési szótár


Találatok száma: 129

Nyílt végű befektetési alap/jegy

Az alapkezelő visszaváltható jegyeket bocsát ki, meghatározatlan futamidővel (felszámolásig). A befektető bármikor kivehet, vagy betehet pénzt, naponta látja mennyit ér a befektetése. A papírral a tőzsdén nem lehet kereskedni.

Nyilvános forgalomba hozatal

Az értékpapír nem zártkörű forgalomba hozatala.

Nyugdíj-előtakarékossági Számla

A nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ-R) a magyarországi nyugdíjrendszer 4. pillére. A nyugdíj-előtakarékossági számla jelenleg az egyetlen olyan nyugdíj célú megtakarítási lehetőség, ahol Ön döntheti el, hogy megtakarítása pontosan milyen értékpapírokba kerüljön. A NYESZ-R számla emellett állami támogatást is élvez: a számlán elhelyezett összeg egy része (33%-a, de legfeljebb 100.000 Ft) visszaigényelhető az adóév végén, ezzel is növelve a számlán tartott állományt. Ráadásul, amennyiben Ön a nyugdíj korhatár eléréséig nem vesz ki pénzt NYESZ-R számlájáról, a befektetései kamatadó–mentességet is élveznek!

OBA (Országos Betétbiztosítási Alap)

Az 1993-ban törvény által létrejött intézmény a korábbi állami garanciás betétek piacgazdasági alapokon nyugvó intézményesített védelmét látja el. Az OBA-hoz minden, Magyarországon működési engedéllyel rendelkező hitelintézet (bank, takarék- és hitelszövetkezet, valamint lakástakarék-pénztár) köteles csatlakozni és csatlakozási, valamint éves díjat fizetni. A hazai bankrendszer stabilitását szolgáló intézmény legfőbb feladata, betétbefagyás (pl. bankcsőd) esetén (a csatlakozási, illetve az éves díjakból, valamint ezek befektetése utáni hozamból származó kártalanítási vagyonból) kártalanítsa a betéttulajdonosokat. 2003. január 1-jétől az OBA nem csupán betéteket, hanem hitelintézetek által kibocsátott kötvényeket és letéti jegyeket is biztosít. Egy esetleges bankcsődöt követő kártalanítás jelenlegi maximális értékhatára 3 millió (az EU csatlakozást követően 6 millió) forint betétesenként és hitelintézetenként összevontan. Bővebben: www.oba.hu

Pénzpiaci eszköz

A nemzetközi értelmezés szerint pénzpiaci eszköznek minősülnek az éven belül lejáró, vagy bármilyen tartamú változó kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények), valamint az éven belül lekötött, illetve nem lekötött banki betétek.

Piaci likviditás

Az adott piacra bevezetett értékpapír gyors és alacsony költségek melletti értékesíthetőségét jelenti. Ennek feltétele egyrészt, hogy folyamatos legyen az áralakulás, amit kiemelt piaci szereplők folyamatos árjegyzése biztosíthat (az állampapír-piacon az elsődleges forgalmazók), másrészt, hogy egy-egy tétel értékesítése ne befolyásolja jelentősen az áralakulást, azaz a piac rendelkezzen jelentős kapitalizációjú (árfolyamértékű és volumenű) értékpapírokkal és minél több szereplővel.

Portfólió

Egyfajta "kosár", ami az egyes befektetők által birtokolt különböző típusú (kockázatú, hozamú, stb.) értékpapírokból és más befektetési eszközökből áll össze.

Ptk

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Referencia hozam (benchmark)

Egy adott értékpapír-portfolió szerkezetéhez közel álló, egy adott piac árfolyammozgásait leképező mutató, amely alkalmas arra, hogy a portfolió mérési időszakbeli hozamával összehasonlítva annak objektív, számszerűsíthető mércéje legyen.

Referenciaindex

Független hozamérték (vagy korlát érték), mely a befektetési stratégia hatékony végrehajtásának objektív mércéje.

Részvény

Tagsági jogot megtestesítő értékpapír. Osztalékra, közgyűlésen való részvételre, végelszámolásban (felszámolásban) pénzre, stb. jogosít. Lehet névre, és bemutatóra szóló. Speciális fajták: elsőbbségi (osztalék, szavazati, stb.), dolgozói, kamatozó.

RMAX

Az RMAX a rövid lejáratú állampapírok átlagos piaci árfolyamváltozását jelző index, amely a pénzpiaci alapok teljesítményének megítélésekor használható benchmark/referenciaindex.

Rövidített tájékoztató

A rövidített tájékoztató szerepe arra szolgál, hogy a kibocsátási tájékoztató, illetve az alapkezelési szabályzat helyett egy rövid, lényegre szorítkozó információs anyag álljon a befektető rendelkezésére. A rövidített tájékoztatóra vonatkozó követelményeket a Tpt. Tartalmazza

S & P 500

Standard & Poors 500. Amerikai részvényindex, amely az 1940-es évektől 500 társaság részvényeit tartalmazza, többségében a NYSE-en, kisebb részben az AMEX-en jegyzett cégeket.

Stratégiai befektető

Olyan befektető, aki nem a pénzügyi haszonra spekulál, hanem hosszú távon az iparágba akar befektetni.

Szabályozott piac

Az Európai Unió tagállamának tőzsdéje és minden más olyan piaca, ahol meghatározott szabályok szerint a kereslet és a kínálat egy helyen koncentrálódik és kielégíti az alábbi feltételeket: • a piacra lépés és a kereskedés valamely felügyeleti hatóság által jóváhagyott szabályok, piaci szokványok szerint folyik, • rendszeres időszakonként, meghatározott időben működik, • a piaci szereplők működésére, tevékenységére vonatkoznak bizonyos minimális feltételek (tőkekövetelmény, letéti előírás stb.), • biztosított a nyilvános áralakulás (a nap elején, napközben és a nap végén kötelező az árakat, továbbá a forgalmi adatokat nyilvánosságra hozni), • a forgalmazott pénzügyi eszközök piacra bevezetésének a minimális feltételeit meghatározzák, • a piaci kereskedelemben szereplő pénzügyi eszközök kibocsátói nyilvánosságra hoznak minden olyan adatot, amely a pénzügyi eszköz árát, árfolyam-alakulását érintheti (transzparencia), • a piaci szereplők a felügyeleti hatóság részére adatszolgáltatást teljesítenek a saját tevékenységükről, • szerepel az Európai Unió tagállamai által saját szabályozott piacaikról készített, a többi tagállam és az Európai Bizottság számára tájékoztatásul megküldött listán;

Származtatott (derivatív) ügylet

Olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva).

T nap

A ügyletkötés (adás/vétel) napja.

T+2 napi elszámolás

Olyan elszámolási rendszer amely szerint az üzlet megkötésének napját (tárgynap) követő második napon történik meg az ügylet pénzügyi teljesítése.

Tájékoztató vagy Kezelési szabályzat

A befektetési alapkezelő egy alap indításakor kibocsátási tájékoztatót és kezelési szabályzatot köteles készíteni, és az alap indítása előtt azt a PSZÁF-nak elfogadásra benyújtani. E dokumentumok készítésének célja, hogy a befektetők részletesen megismerhessék az alap befektetési politikáját, az alap működéséhez kapcsolódó díjakat és költségeket, az alap portfóliójában előforduló eszközök napi értékelésének a módszerét, a befektetési alapkezelő és a letétkezelő szervezetét, részletes információkat kaphassanak a befektetés várható előnyeiről és kockázatairól. A kibocsátási tájékoztatót és a kezelési szabályzatot a befektetési alapkezelőnek, illetve a befektetési jegyek forgalmazóinak a jegyzést követő folyamatos forgalmazás során is elérhetővé kell tenni a befektetők számára.

Tartós Befektetési Számla (TBSZ)

A Tartós Befektetési Számla (TBSZ ) számlán, forintban nyilvántartott befektetések hozamai, a számlanyitás évét követő 3 év elteltével 10%-kal, 5 év után 0%-kal adóznak szemben a normál számlán nyilvántartott befektetések hozamai után fizetett 20%-os adóval.

Tőzsde

A kínálatot és keresletet legjobban koncentráló piac. Működését és alapítását szigorú törvényi keretek betartásához kötik (tőzsdetagok száma, alaptőke, miniszteri engedély). Magyarországon kettő működik: BÉT, BÁT.

Tpt

A Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény. Ez a törvény tartalmazza mindazokat az alapvető szabályokat, amelyek a befektetési alapok létrehozásával és működtetésével kapcsolatosak.

Ügyfélszámla

Az ügyfeleknek vezetett olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla, amely kizárólag befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenleg terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál.

Vinkulálás

Bemutatóra szóló értékpapír névre szólóvá alakítása.

Visszaváltási jutalék

Visszaváltási jutalék terheli a befektetőt, ha befektetési jegyeit visszaváltja. Az eladási jutalékhoz hasonlóan százalékos formában, fix pénzösszegben vagy a kettő kombinációjaként is meghatározható.

Volatilitás

Az értékpapírpiacok vagy értékpapírok árfolyamának felfelé, illetve lefelé történő elmozdulásának váltakozása. Minél inkább jellemző egy értékpapírra az, hogy árfolyama gyakran ingadozik, annál inkább nevezhető volatilisnek. A volatilitás az adott értékpapír kockázatosságának jelzője.

Zártvégű alap

(kockázati tőke)
A befektetési alapok azon típusa, amelynél a befektetők száma és a tejes elkötelezett tőke rögzített és nem növelhető és/vagy váltható vissza.

Zsírórendszer

A bankközi elszámolásokat és átutalásokat elszámoló elektronikus rendszer.
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás